Aktualności
W dniu 12.11.2020 r. zmarł Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Sobótce Piotr Kaczmarzyk

W dniu 12.11.2020 r. zmarł Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Sobótce Piotr Kaczmarzyk

W czwartek 19.11.2020r. o godz. 18.00, w Kościele Parafialnym Św. Jakuba w Sobótce odbędzie się Msza pożegnalna za Pana Dyrektora Piotra Kaczmarzyka od Pracowników i Wychowanek MOW.

Pogrzeb odbędzie się 20.11.2020 r., o godz. 11 we Wrocławiu na Cmentarzu Parafialnym Pw. Świętej Rodziny ul. Smętna. Do kaplicy może wejść 8 osób. Na cmentarzu obowiązuje dystans społeczny i maseczka do zakrycia ust i nosa.

 

 

„Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą…”

J. Twardowski

Pożegnanie

Bywają takie dni, jak dziś kiedy żadne słowa nie będą właściwe, próżno też szukać tych, które staną się pocieszeniem. Żegnamy bowiem osobę wyjątkową- Piotra Kaczmarzyka– ojca, męża, partnera, przyjaciela, kolegę, wspaniałego wychowawcę młodzieży i wieloletniego dyrektora MOW w Sobótce.

Odszedł od nas zawsze wrażliwy, otwarty i dobry człowiek, a zarazem pracowity i obowiązkowy dyrektor.

W MOW pracował od 1989r. jako wychowawca internatu, od 1992r. do 1996r. był kierownikiem internatu. Od 1996r. do chwili obecnej pełnił funkcję Dyrektora MOW tj. 24 lata.

Był miłośnikiem pracy z młodzieżą trudną, pomysłodawcą nowoczesnego podejścia do resocjalizacji.

Wraz z Zespołem Pedagogów stworzył w placówce system oparty na humanistycznym, eklektycznym podejściu do dziecka.

W Ośrodku panowała zawsze rodzinna atmosfera i dobry klimat wychowawczy. System wychowawczy jaki w placówce wspólnie tworzyliśmy daje poczucie bezpieczeństwa wychowankom i pracownikom.

Odszedł od nas dobry organizator, który zawsze dbał o unowocześnianie bazy materialnej placówki, zakup pomocy dydaktycznych. Wspierał i umożliwiał rozwój zawodowy pracującej kadrze pedagogicznej. MOW w Sobótce pod jego kierunkiem spełniał wszystkie standardy jakie powinna spełniać placówka oświatowa.

Zawsze dyspozycyjny, elegancki, „z klasą”, godnie reprezentujący placówkę na zewnątrz. Bardzo dobrze współpracował z Organem Prowadzącym, Starostą Powiatu Wrocławskiego, Zarządem, Dyrektorem Wydziału, Kuratorium Oświaty, ORE, Dyrektorami innych placówek i wszystkimi instytucjami, które miały wpływ na organizację życia wychowanek i pracowników MOW.

Za swoje zaangażowanie w pracę z młodzieżą, osiągnięcia zawodowe i umiejętne kierowanie placówką corocznie otrzymywał Nagrodę Starosty Powiatu Wrocławskiego.

W 2015r. otrzymał Nagrodę Kuratora Oświaty. Za całokształt pracy zawodowej i pracy z młodzieżą trudną uhonorowano go Medalem Ministra Edukacji Narodowej.

                                                                  Żegnamy cię Przyjacielu…

 

Skip to content