BIP - mow.sobotka.pl

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Sobótce

OrganizacjaPlacówka oświatowa – organem założycielskim jest Starostwo Powiatowe we Wrocławiu

Wykonujemy zadania w zakresie  dydaktyki, wychowania i resocjalizacji.

Placówka całodobowa.

Organizacja pracy pedagogicznej
– zajęcia dydaktyczne od poniedziałku do soboty w godzinach od 8.00 – 14.25.
– po południu oraz w niedziele  opieka wychowawcza w internacie w grupach wychowawczych.

Młodzież do placówki kierowana przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie – Centralny System Kierowania Nieletnich.