BIP - mow.sobotka.pl

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Sobótce

Przedmiot działalnościPrzedmiot działania edukacja, wychowanie, resocjalizacja.

W placówce przebywają wychowanki umieszczone w niej na podstawie postanowienia sądu.

Głównym celem działania jest edukacja na poziomie Szkoły Podstawowej z klasami dotychczasowego gimnazjum (klasy: VII oraz II i III), Szkoły Branżowej (klasa I) oraz praca resocjalizacyjna w placówce.