BIP - mow.sobotka.pl

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Sobótce

Struktura własności



Struktura własnościowa – jednostka budżetowa; własność Powiatu Wrocławskiego przekazana w zarząd dyrektora placówki.