Młodzieżowy ośrodek wychowawczy w Sobótce

5.12.2014
W piątek, 5 grudnia, trzy wychowanki: Paula Blicharska, Angelika Pilawa i Adriana Feszter brały udział w Konkursie Informatycznym, który odbył się w MOW w Jaworze. Wszyscy uczestnicy wykazali się dużymi umiejętnościami tworząc prezentacje w programie Power Point. Tematem były zamki Dolnego Śląska. Dziękujemy organizatorom za miłą atmosferę, słodki poczęstunek i pełne torby upominków. Do zobaczenia za rok:) zdjęcia dostępne w galerii.
05.11.2014
05.11.2014 roku uczciliśmy obchodzone 11 Listopada Święto Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Spotkanie miało uroczysty i niecodzienny charakter. Przybyła na nie, zgodnie z wcześniejszą obietnicą, rekonstrukcyjna grupa historyczna: I Pułk Strzelców Konnych im. Ks. Józefa Poniatowskiego z Sobótki. Program rozpoczął Pan dyrektor P. Kaczmarzyk, który przywitał Gości i wszystkich licznie zebranych, podkreślając rangę tej uroczystości dla wszystkich Polaków. Żołnierze zaprezentowali pokaz musztry wojskowej i umundurowania oraz życia obozowego i zwyczajów militarnych panujących w XIX w. Poznaliśmy także codzienne obowiązki powołanych do służby w okresie wojen napoleońskich. Nie zabrakło tradycyjnego CZYTANIA DZIECIOM – Panie dyrektorki: Bożena Ungurian i Iwona Szydłowska odczytały znane legendy o powstaniu naszego państwa. Na zakończenie odbył się quiz historyczny, do którego wszystkie uczennice okazały się bardzo dobrze przygotowane. Dziękujemy serdecznie Gościom – dowódcy, Panu Krzysztofowi Franaszczukowi wraz z przybyłym Oddziałem za udzielenie nam wspaniałej żywej lekcji historii z piękną polską tradycją narodowowyzwoleńczą w tle. Zapraszamy do nas ponownie! zdjęcia dostępne w galerii.
23.10.2014
Dnia 23 października w sali teatralnej Wojewódzkiego Szpitala w Lubiążu odbył się III Dolnośląski Konkurs Piosenki Polskiej pt. „Piosenka zmieniająca życie”. Naszą placówkę reprezentowały Paula Blicharska i Anna Nowak. Gwiazdą tegorocznego festiwalu i przewodniczącym jury był Artasus Barojan „ARCI” artysta muzyk urodzony w Armenii, którego muzyka to połączenie dobrego rdzennego hip-hopu z melodyjnym reggae.
zdjęcia dostępne w galerii.

7-20.10.2014
W dniach 07.-20.10.br. odbył się w naszej placówce kurs bukieciarza florysty. To kolejna forma wsparcia, którą zrealizowaliśmy w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II”. Wraz z uczestniczkami z Powiatowego Zespołu Szkół nr 3 w Sobótce, wychowanki klas ZSZ nabyły bardzo kobiecej umiejętności sporządzania bukietów i stroików okolicznościowych, wiązanek ślubnych oraz ozdabiania opakowań na prezenty. Na zakończenie zajęć, wszystkie uczennice przystąpiły do egzaminu teoretycznego i praktycznego, otrzymując certyfikat. Zajęciom towarzyszyła twórcza atmosfera, serdecznie dziękujemy Pani Klaudii z Ośrodka Kształcenia Kursowego "2xTAK" we Wrocławiu za cierpliwość i dzielenie się swym talentem. zdjęcia dostępne w galerii.
14.10.2014
We wtorek 14 października odbyła się w naszej placówce uroczystość z okazji Święta Komisji Edukacji Narodowej. W tym roku gościliśmy Starostę Powiatu Wrocławskiego, Dyrektora Wydziału Edukacji ze Starostwa oraz Dyrektorów Szkół. Dziewczęta przygotowały program artystyczny: taniec nowoczesny, taniec belgijski, kabaret „Dziubas” i kabaret „Królewna Śnieżka i dwa krasnoludki”. Wszyscy bobrze się bawili a spotkanie zakończyło się poczęstunkiem.
zdjęcia dostępne w galerii.
28.11.2014
W ostatni piątek listopada w naszej placówce odbyła się IX edycja „WOKÓŁ SCENY”, projektu Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Lokalnych „AS”. Tematem przedstawień teatralnych prezentowanych przez gospodarzy i 7 szkół podstawowych z Sobótki i gminy Sobótki był „CZERWONY KAPTUREK W WERSJI REGIONALNEJ”. Wszystkie przedstawienia przygotowane były profesjonalnie i kończyły się długimi owacjami publiczności. Na koniec uczestnicy otrzymali upominki i nagrody.
zdjęcia dostępne w galerii.
31.10.2014
W piątek 31 października siedem uczennic miało okazję wysłuchać wspomnień pana Szymona Stawskiego z jego rocznej podróży po Ameryce Środkowej i Ameryce Południowej śladami Tony Halika. Podróżnik opowiadał o zwyczajach i tradycjach Indian, pokazywał wiele przedmiotów ich codziennego użytku. Przedstawił cechy charakterystyczne zmieniających się w trakcie podróży ekosystemów obu Ameryk, ze szczególnym uwzględnieniem Wyspy Galapagos i omówieniem zasług twórcy teorii ewolucji Karola Darwina. O pasjonujących wyprawach po 90 krajach położonych na 6 kontynentach pana Szymona Stawskiego, można przeczytać na stronie internetowej LIFE OF MY CHOICE. zdjęcia dostępne w galerii.
23.10.2014
W czwartek, 23 października odbyła się wycieczka zawodoznawcza w ramach realizacji przez naszą placówkę projektu POKL „MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NA DOLNYM ŚLĄSKU II”. Uczennice klas zawodowych odwiedziły po raz pierwszy Fabrykę Firanek i koronek "HAFT" w Kaliszu i poznały organizację procesu technologicznego produkcji koronek i haftu. Miały również możliwość przekonać się jak funkcjonuje nowoczesny park maszynowy w przemyśle odzieżowym. Serdecznie dziękujemy Gospodarzom Fabryki „Haft” za profesjonalne i życzliwe przyjęcie naszej delegacji.
zdjęcia dostępne w galerii.
16.10.2014
16 października wszystkie klasy uczestniczyły w stacjonarnych i terenowych warsztatach ekologicznych w Borzygniewie organizowanych przez Powiat Wrocławski. Warsztaty prowadzone były przez pracownika DZPK pana Radosława Sosnowskiego. W trakcie zajęć uczennice miały okazję poznać ptaki środowisk wodnych i błotnych na przykładzie Parku Krajobrazowego Dolina Bystrzycy. Obdarowane upominkami, syte po spożyciu smacznych kiełbasek, a przede wszystkim bogatsze o pozyskaną wiedzę, dziewczęta powróciły do Sobótki.
zdjęcia dostępne w galerii.
10.10.2014
10 października 2014 r. klasy gimnazjalne uczestniczyły w stacjonarnych i terenowych warsztatach ekologicznych prowadzonych przez pracownika Nadleśnictwa Miękinia, pana Krzysztofa Szydłowskiego. Warsztaty były pierwszą imprezą rozpoczynającą obchody Dnia Drzewa 2014 w naszym ośrodku. Podczas warsztatów stacjonarnych uczennice poznały podstawowe cechy morfologiczne pospolitych gatunków drzew liściastych i iglastych, wypełniały przygotowane karty pracy. W trakcie zajęć terenowych mogły doskonalić swoją umiejętność rozpoznawania pospolitych gatunków drzew liściastych i iglastych Masywu Ślęży. Uczestnikom spotkania sprzyjała prawdziwa „złota polska jesień”.
zdjęcia dostępne w galerii.