Młodzieżowy ośrodek wychowawczy w Sobótce

23.11.2017
W czwartek 23 listopada już po raz 12 odbył się konkurs p.n. „Piosenką Turystyczną Żegnamy Sezon”. Organizatorem imprezy był Ośrodek Sportu i Rekreacji w Boguszowie – Gorcach we współpracy z Urzędem Miejskim Boguszowa – Gorc.
Nasze dziewczęta w konkursie zdobyły liczne nagrody i wyróżnienia.
W kategorii szkoły gimnazjalne – zespoły
Wyróżnienie – Kinga Lisowska, Paulina Szulc, Angelika Jugo
W kategorii szkoły gimnazjalne – soliści
III miejsce – Angelika Jugo
W kategorii szkoły średnie – soliści
II miejsce – Jolanta Iwaniuk
W kategorii szkoły średnie – zespoły
II miejsce – Sylwia Farat, Sandra Pihut, Angelika Jugo, Jolanta Iwaniuk
Zdjęcia dostępne w galerii
21.11.2017
W dniu 21 listopada grupa wychowanek placówki, będących uczestniczkami projektu pn. „Nowa Perspektywa – Lepszy Start”, współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 uczestniczyła w wycieczce do Wrocławia. Pierwszym punktem zwiedzania było Centrum Edukacji Ekologicznej Hydropolis, gdzie poprzez interaktywne instalacje, nowoczesne multimedia i makiety poznawały fascynujący świat wody z różnych perspektyw. Kolejnym punktem naszych wycieczek było Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu. Tu wychowanki mogły prześledzić rozwój poczty, urządzeń technologicznych i telekomunikacyjnych na przestrzeni wieków, zobaczyć wszystkie przedmioty związane z pocztą. Następnym ciekawym miejscem była Hala Stulecia we Wrocławiu, obiekt wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz Ogrody Doświadczeń Humanitarium. W Humanitarium odbyły się min. warsztaty edukacyjne poświęcone profilaktyce palenia papierosów. Wszystkie uczestniczki wycieczki otrzymały pamiątkowe certyfikaty potwierdzające udział w projekcie.
Zdjęcia dostępne w galerii
17.11.2017
17 listopada upamiętniliśmy Święto Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Uroczystość rozpoczęliśmy wspólnym odśpiewaniem narodowego hymnu. Gość spotkania, p. Pułkownik z grupy rekonstrukcyjnej, ubrany w epokowy mundur Księstwa Warszawskiego opowiedział o bohaterach i czynach związanych z zakończeniem 123- letniej niewoli. Za pomocą materiałów multimedialnych, przybliżył nam także realia odtwarzania czasów napoleońskich przez I Pułk Strzelców Konnych z Sobótki.
Po przeprowadzeniu konkursu wiedzy historycznej, w którym wszystkie klasy wypadły celująco, rozstrzygnięto również konkurs na plakat o ojczyźnie – prace Pauliny Szulc, Kingi Lisowskiej oraz Pauliny Bazan oceniono na I miejsca.
Na zakończenie, p. dyrektor Piotr Kaczmarzyk podzielił się refleksją na temat współczesnego patriotyzmu.
Zdjęcia dostępne w galerii
listopad 2017
Zajęcia plastyczne
Zdjęcia dostępne w galerii
6.11.2017
W dniach 29 października do 6 listopada odbywały się w naszej placówce wybory do samorządu wychowanek. Dziewczęta oraz pracownicy głosowali, by wybrać przewodniczącą, zastępcę przewodniczącej, higienistkę, opiekuna samorządu oraz rzecznika praw dziecka. Przed głosowaniem kandydatki do samorządu przedstawiały swój program wyborczy. Komisja wyborcza przygotowała i przeprowadziła wybory, które odbyły się w głosowaniu tajnym. Podczas głosowania panowała atmosfera powagi i podniosłości wydarzenia. Przewodniczącą samorządu wychowanek została Agnieszka Kwaśniak.
Zdjęcia dostępne w galerii
23.11.2017
23 listopada zorganizowałyśmy niecodzienną imprezę poświęconą pamięci wrocławskiego „Liściakowego Króla” – p. Czesława Rodziewicza. Na otwarcie odbyły się ekologiczne warsztaty plastyczne i zmierzyłyśmy się z bardzo wdzięczną techniką prac z liści i cząstek natury – przygotowane profesjonalnie przez p.p. Iwonkę i Renię w pracowni biologicznej. Dalszy program miał miejsce w bibliotece, gdzie czekał na nas Gość – p. Michał Hajdukiewicz, kierownik Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sobótce, z którą od lat współpracujemy. Podczas pogadanki p. bibliotekarki, zapoznałyśmy się z biografią p. Rodziewicza i Jego „sztuką pogodną” pod postaciami: nastrojowych „liściaków”, powiastek i opowiadań, baśni i wierszy, projektów haftu oraz serii exlibrisów. Następnie, p. Michał wraz z p. wicedyrektor Iwonką Szydłowską, wzorcowo czytali dziełka p. Czesława. Prosiłyśmy o wiele bisów, a odważne spośród z nas spróbowały swoich sił niełatwej sztuki interpretacji recytatorskiej. Na zakończenie przeprowadzono konkurs błyskawiczny dla uważnych czytelniczek – to było miłe i niezapomniane spotkanie!
Zdjęcia dostępne w galerii
19.11.2017
Dnia 19 listopada, w ramach zajęć niedzielnych naszym gościem był pan Jakub Koneczny, który pasjonuje się wizualizacją dźwięku. Pan Jakub sam wykonał przyrządy za pomocą których mogliśmy obserwować, w zależności od wysokości dźwięków, strumienie światła padające na ścianę i tworzące fantastyczne wzory. W trakcie wykonywanych doświadczeń mogliśmy obserwować wiele innych ciekawych zjawisk związanych z wizualizacją dźwięku.
Zdjęcia dostępne w galerii
16.11.2017
W czwartek, 16 listopada bieżącego roku odbył się uroczysty apel podsumowujący wszystkie podejmowane działania i konkursy związane z obchodami Międzynarodowego Dnia Drzewa w naszej placówce. Po przypomnieniu historii tego dnia na świecie, w Europie i Polsce uczennice klasy VII i III g recytowały wiersze o drzewach Karola Wojtyły, Jana Brzechwy i Leopolda Staffa. Opiekunka koła ekologicznego, cytując fragmenty książek: „Magia drzew” F. Hagenedera i „Sekretne życie drzew” P. Wohllebena, zachęcała zebranych do zgłębiania zdumiewających faktów ze świata natury. W dalszej części apelu zostały wręczone dyplomy i nagrody za konkursy: „Rozpoznawanie drzew liściastych i iglastych”, plastyczne i informatyczne „Znaczenie lasów”. Uczennice biorące udział w konkursie literackim otrzymały pamiątkowe egzemplarze gazety ośrodkowej „Nasze Sprawy” wydanej specjalnie z okazji Dnia Drzewa.
Zdjęcia dostępne w galerii
13.11.2017
W dniu 13 listopada grupa wychowanek placówki, będących uczestnikami projektu edukacyjno - zawodowego „Nowa Perspektywa – Lepszy Start”, współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 uczestniczyła w wycieczce do Wrocławia. Wychowanki miała okazje odwiedzić różnorodne urzędy administracji rządowej i samorządowej w stolicy naszego województwa. W Urzędzie Wojewódzkim przedstawiono dziewczętom rolę i zadania tegoż urzędu. Po zakończonej prezentacji dziewczęta zwiedzały budynek Urzędu. Następnie dziewczęta zwiedzały Urząd Marszałkowski. Podczas prezentacji dziewczęta poznały zadania jakie spełnia ten urząd w strukturze administracji samorządowej, a także dowiedziały się również w jaki sposób funkcjonuje Powiatowy Urząd Pracy i jakie są jego zadania. Kolejnym punktem naszej wycieczki był Urząd Gminy w Czernicy. Tam dziewczęta dowiedziały się w jaki sposób i po co tworzy się gminy i powiaty.
Zdjęcia dostępne w galerii
5.11.2017
W niedzielę, 5 listopada, wychowanki odwiedziły Jelcz-Laskowice. Rewizytę zorganizowali UMiG Jelcz-Laskowice, OSP Wójcice oraz Zalesie Wójcice. Przy tej okazji został rozegrany rewanżowy mecz na hali w Centrum Sportu i Rekreacji w J-L drużyny młodzieżowej Zalesie Wójcice z dziewczętami z naszego ośrodka. Tego dnia wspólnie zwiedziliśmy siedzibę UMiG, ośrodek wypoczynkowy „Nad Stawem” oraz remizę w Wójcicach. Dzięki strażakom młodzież mogła poznać tajniki pracy strażaków oraz zapoznać się ze sprzętem ratowniczym. Między atrakcjami wychowanki zjadły pyszny obiad zapewniony przez organizatorów. Na koniec naszego spotkania dziewczęta dostały prezenty od UMiG Jelcz - Laskowice. Wyjazd będziemy długo wspominać!
Zdjęcia dostępne w galerii