Młodzieżowy ośrodek wychowawczy w Sobótce

24.02.2015
24 lutego 2015r. odbyło się spotkanie z zaproszonym Gościem – Ks. Wikarym, Bartłomiejem Kłosem. Miało ono charakter krótkiej konferencji duchowej na temat trwającego Wielkiego postu. Uczennice miały możliwość rozmowy z kapłanem i zadawania pytań. Ksiądz Bartłomiej poznał także wszystkie wychowanki przygotowujące się do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Uczestniczki spotkania, pod wpływem wygłoszonej lekcji, nabrały wewnętrznego przekonania do podjęcia dobrowolnego kroku w pracy nad sobą – jest to częsta praktyka właściwego przeżycia 40-dniowego postu. zdjęcia dostępne w galerii.
15.02.2015
W niedzielę, 15 lutego odbyły się zajęcia niedzielne integracyjne z elementami dramy. Było dużo dobrej zabawy i śmiechu.
zdjęcia dostępne w galerii.

6.12.2014
Loteria Mikołajkowa
zdjęcia dostępne w galerii.

grudzień 2014
Z wizytą w Starostwie Powiatowym
zdjęcia dostępne w galerii.

28.11.2014
W ostatni piątek listopada w naszej placówce odbyła się IX edycja „WOKÓŁ SCENY”, projektu Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Lokalnych „AS”. Tematem przedstawień teatralnych prezentowanych przez gospodarzy i 7 szkół podstawowych z Sobótki i gminy Sobótki był „CZERWONY KAPTUREK W WERSJI REGIONALNEJ”. Wszystkie przedstawienia przygotowane były profesjonalnie i kończyły się długimi owacjami publiczności. Na koniec uczestnicy otrzymali upominki i nagrody.
zdjęcia dostępne w galerii.
17.12.2014
17 grudnia uczyniliśmy zadość tradycji jasełek, po których wszyscy z wszystkimi przełamali się opłatkiem, składając sobie wzajemnie życzenia. Na uroczyste spotkanie przybył do nas zaproszony Gość - Ks. wikary, Bartłomiej Kłos. Skierował do zebranych serdeczne podziękowania za wzruszający i pełny bogatej treści program oraz wygłosił słowo duszpasterskie w związku z kończącym się Adwentem i zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia. Najlepszymi życzeniami i końcoworocznymi refleksjami podzielili się także Pan dyrektor P. Kaczmarzyk oraz Panie wicedyrektorki: B. Ungurian i I. Szydłowska.
Ten wieczór był inny od innych, minął w odświętnym nastroju, do którego przyczyniła się dekoracja ze żłóbkiem w tle a także śpiewanie licznych kolęd i pastorałek.
zdjęcia dostępne w galerii.
13.12.2014
Tradycyjnie jak co roku dziewczęta reprezentowały naszą placówkę na Gminnym Jarmarku z okazji Świąt Bożego Narodzenia.
zdjęcia dostępne w galerii.

3-5.12.2014
W dniach 3-5 grudnia 2014 r. wychowanki klasy III g przystąpiły do próbnego egzaminu gimnazjalnego. Dołączyły do nich także uczennice klasy II gimnazjum, które objęte zostaną w obecnym roku szkolnym promocją śródroczną. Jak w każdej szkole – próba ta miała na celu zapoznanie zdających z procedurami testów i prze to zminimalizowaniu stresu oraz określeniu indywidualnego stopnia stanu wiedzy i umiejętności wymaganych na egzaminie końcowym. zdjęcia dostępne w galerii.
5.12.2014
W piątek, 5 grudnia, trzy wychowanki: Paula Blicharska, Angelika Pilawa i Adriana Feszter brały udział w Konkursie Informatycznym, który odbył się w MOW w Jaworze. Wszyscy uczestnicy wykazali się dużymi umiejętnościami tworząc prezentacje w programie Power Point. Tematem były zamki Dolnego Śląska. Dziękujemy organizatorom za miłą atmosferę, słodki poczęstunek i pełne torby upominków. Do zobaczenia za rok:) zdjęcia dostępne w galerii.
05.11.2014
05.11.2014 roku uczciliśmy obchodzone 11 Listopada Święto Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Spotkanie miało uroczysty i niecodzienny charakter. Przybyła na nie, zgodnie z wcześniejszą obietnicą, rekonstrukcyjna grupa historyczna: I Pułk Strzelców Konnych im. Ks. Józefa Poniatowskiego z Sobótki. Program rozpoczął Pan dyrektor P. Kaczmarzyk, który przywitał Gości i wszystkich licznie zebranych, podkreślając rangę tej uroczystości dla wszystkich Polaków. Żołnierze zaprezentowali pokaz musztry wojskowej i umundurowania oraz życia obozowego i zwyczajów militarnych panujących w XIX w. Poznaliśmy także codzienne obowiązki powołanych do służby w okresie wojen napoleońskich. Nie zabrakło tradycyjnego CZYTANIA DZIECIOM – Panie dyrektorki: Bożena Ungurian i Iwona Szydłowska odczytały znane legendy o powstaniu naszego państwa. Na zakończenie odbył się quiz historyczny, do którego wszystkie uczennice okazały się bardzo dobrze przygotowane. Dziękujemy serdecznie Gościom – dowódcy, Panu Krzysztofowi Franaszczukowi wraz z przybyłym Oddziałem za udzielenie nam wspaniałej żywej lekcji historii z piękną polską tradycją narodowowyzwoleńczą w tle. Zapraszamy do nas ponownie! zdjęcia dostępne w galerii.