Młodzieżowy ośrodek wychowawczy w Sobótce

10.05.2017
Jak co roku w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych odbył się w placówce konkurs poświęcony w tym roku generałowi Augustowi Emilowi Fieldorfowi. To jeden z najbardziej zasłużonych żołnierzy Armii Krajowej i polskiego podziemia niepodległościowego. Był zastępcą Komendanta Głównego AK, organizatorem i szefem Kedywu Komendy Głównej AK, dowódcą organizacji NIE. 10 listopada 1950 został aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa i osadzony w areszcie śledczym. Pomimo tortur Fieldorf odmówił współpracy z komunistami. Do dziś trwają poszukiwania miejsca jego pochówku. Być może prochy generała zostaną odnalezione wśród ekshumowanych szczątków na „Łączce”, na Wojskowym Cmentarzu Powązkowskim. Badania te prowadzi Instytut Pamięci Narodowej. Losy generała, podobnie jak wielu innych, którzy z narażeniem życia walczyli o wolność Polski, są wyjątkowo tragiczne.
Zdjęcia dostępne w galerii.
28.04.2017
Dnia 28 kwietnia odbyła się XI edycja Konkursu Krawieckiego, w którym wzięły udział wychowanki z naszego ośrodka oraz uczennice ze szkoły w Dzierżoniowie.
Zdjęcia dostępne w galerii.
25.04.2017
W ramach realizacji tegorocznego projektu ekologicznego „Ekologicznie działamy – lawendowy raj zakładamy, ilość śmieci ograniczamy” udaliśmy się z wizytą do ZUK HADLUX w Sobótce. W trakcie wycieczki zapoznaliśmy się z ciekawostkami dotyczącymi recyklingu prezentowanymi na gminnej ścieżce edukacyjnej. Pracownicy ZUK HADLUX opowiedzieli o funkcjonowaniu Składowiska Komunalnego dla Miasta i Gminy Sobótka. Zwiedziłyśmy Stację Przeładunkową Zmieszanych Niesegregowanych Odpadów Komunalnych, Zaplecze do Selektywnej Zbiórki Odpadów i Dobrowolny Punkt Gromadzenia Odpadów. Wizyta w ZUK HADLUX przyczyniła się do poszerzenia naszej wiedzy na temat procesu odbioru śmieci, ich segregacji i recyklingu. Uświadomiła jak ciężką i mało przyjemną pracę wykonują osoby zatrudnione w HADLUXIE. Ugruntowała w przekonaniu, że należy SEGREGOWAĆ I MINIMALIZOWAĆ ŚMIECI!
Zdjęcia dostępne w galerii.
19-21.04.2017
W dniach 19-21 uczennice klasy III gimnazjum zdawały egzamin gimnazjalny przebiegający w trzech etapach:
I dzień: test pisemny z języka polskiego, historii i WOS-u;
II dzień: test pisemny z matematyki, fizyki, chemii i geografii;
III dzień: testy językowe, z języka angielskiego w zakresie podstawowym i rozszerzonym.
Uczennice bardzo poważnie podeszły do swego obowiązku, co znalazło swój wyraz w ich zaangażowanej postawie i odpowiednim stroju. Egzaminy przebiegły bez zakłóceń, wychowanki optymistycznie oceniają poniesione wysiłki, pozostaje nam oczekiwać na wyniki z OKE we Wrocławiu.
Zdjęcia dostępne w galerii.
08.04.2017
Jarmark Wielkanocny
Zdjęcia dostępne w galerii.
28.04.2017
„Uwolnić planetę Ziemię od śmieci”, to hasło apelu podsumowującego działania podejmowane z okazji obchodów Dnia Ziemi 2017. W trakcie spotkania każda klasa prezentowała plakaty i prezentacje multimedialne na temat zasad segregacji i recyklingu odpadów komunalnych. Nagrodzono zwyciężczynie indywidualnych, ośrodkowych konkursów ekologicznych „Rady na odpady”. Nagrodzone prace zostały wyeksponowane na holu szkolnym. Rozpoczęto zbiórkę makulatury w klasach i selektywną zbiórkę śmieci w ośrodku.
Zdjęcia dostępne w galerii.
27.04.2017
W ramach realizacji projektu „Nowa Perspektywa – Lepszy Start” 2 grupy naszych wychowanek uczestniczyły w cyklu zajęć dotyczących przedsiębiorczości. Zajęcia trwały od 9 stycznia do 27 marca 2017. Tematyka zajęć dotyczyła wielu zagadnień dotyczących zarówno przedsiębiorczości „domowej” jak i kwestii dotyczących założenia i prowadzenia własnej firmy. Dziewczęta mogły się dowiedzieć się o tym, jak należy postępować prowadząc własną działalność gospodarczą, jak dbać o finanse domowe a także o tym, jak racjonalnie gospodarować budżetem domowym. Prowadzące zajęcia Panie Małgorzata Witkowska i Beata Radzikowska w swojej pracy wykorzystywały ciekawe dydaktyczne metody pracy, np. burza mózgów, dyskusje, wykorzystywały edukacyjne materiały filmowe, które zamieszczone są do celów dydaktycznych w Internecie. Uczestniczki zajęć pracowały indywidualnie lub w zespołach zadaniowych, rozwiązując praktyczne problemy dotyczące przedsiębiorczości. Na zakończenie dziewczęta otrzymały zaświadczenia o ukończeniu formy wsparcia pod nazwą: „Trening kompetencji i umiejętności społecznych w zakresie zarządzania budżetem domowym i oszczędzania - Przedsiębiorczość i zarządzanie własnym budżetem.
Zdjęcia dostępne w galerii.
22.04.2017
Dnia 22 kwietnia 13 naszych wychowanek przyjęło Sakrament Bierzmowania, w kościele Św. Jakuba w Sobótce. Szafarzem i głównym celebransem Mszy Św. był Ksiądz Biskup Jacek Kiciński.
Zdjęcia dostępne w galerii.
09.04.2017
Dnia 9 kwietnia grupa 18 wychowanek naszej placówki uczestniczyła w Treningu w zakresie przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym. Były to warsztaty dotyczące środków psychoaktywnych. Podczas zajęć dziewczęta poszerzyły swoją wiedzę o przykrych skutkach i niebezpieczeństwach związanych z zażywaniem środków psychoaktywnych i nieumiejętnego korzystania z internetu nie tylko w aspekcie szkodliwości dla zdrowia, ale także w kontekście przykrych konsekwencji prawnych."
Zdjęcia dostępne w galerii.
Kwiecień 2017
Na zajęciach plastycznych dziewczęta wykonały stroiki i palmy świąteczne.
Zdjęcia dostępne w galerii.