Młodzieżowy ośrodek wychowawczy w Sobótce

grudzień 2017
W naszej placówce odbywają się cyklicznie zajęcia plastyczne. Przed świętami Bożego Narodzenia dziewczęta wykonują ozdoby świąteczne oraz upominki dla rodziców. W 2017 r. ozdoby i upominki są wykonywane przede wszystkim z surowców wtórnych.
Zdjęcia dostępne w galerii
10.12.2017
W niedzielę, 10 grudnia, przyjechało do nas siedmioro wrocławskich studentów na wspólne kolędowanie. W ramach zajęć niedzielnych mogliśmy razem rozśpiewać się w świątecznym nastroju. Dziewczęta żywo odpowiedziały na skoczne rytmy, tak że nie było chyba osoby pozostającej obojętnie na to śpiewające i grające grono.
Filmik dostępny w galerii/video
Zdjęcia dostępne w galerii
24.11.2017
Tematem kolejnych warsztatów ekologicznych prowadzonych przez pracowników DZKP, był Ślężański Park Krajobrazowy. Wiedzę zdobytą z zakresu osobliwości przyrodniczych ŚPK oraz form ochrony przyrody uczennice wykorzystają przede wszystkim podczas reprezentacji ośrodka w II etapie ponadregionalnego konkursu dotyczącego parków krajobrazowych Polski. Omówiona podczas spotkania historia turystyki rozwijającej się w Masywie Ślęży zachęci wszystkich zebranych do wędrówek po licznych szlakach pieszych ŚKP.
Zdjęcia dostępne w galerii
23.11.2017
23 listopada zorganizowałyśmy niecodzienną imprezę poświęconą pamięci wrocławskiego „Liściakowego Króla” – p. Czesława Rodziewicza. Na otwarcie odbyły się ekologiczne warsztaty plastyczne i zmierzyłyśmy się z bardzo wdzięczną techniką prac z liści i cząstek natury – przygotowane profesjonalnie przez p.p. Iwonkę i Renię w pracowni biologicznej. Dalszy program miał miejsce w bibliotece, gdzie czekał na nas Gość – p. Michał Hajdukiewicz, kierownik Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sobótce, z którą od lat współpracujemy. Podczas pogadanki p. bibliotekarki, zapoznałyśmy się z biografią p. Rodziewicza i Jego „sztuką pogodną” pod postaciami: nastrojowych „liściaków”, powiastek i opowiadań, baśni i wierszy, projektów haftu oraz serii exlibrisów. Następnie, p. Michał wraz z p. wicedyrektor Iwonką Szydłowską, wzorcowo czytali dziełka p. Czesława. Prosiłyśmy o wiele bisów, a odważne spośród z nas spróbowały swoich sił niełatwej sztuki interpretacji recytatorskiej. Na zakończenie przeprowadzono konkurs błyskawiczny dla uważnych czytelniczek – to było miłe i niezapomniane spotkanie!
Zdjęcia dostępne w galerii
19.11.2017
Dnia 19 listopada, w ramach zajęć niedzielnych naszym gościem był pan Jakub Koneczny, który pasjonuje się wizualizacją dźwięku. Pan Jakub sam wykonał przyrządy za pomocą których mogliśmy obserwować, w zależności od wysokości dźwięków, strumienie światła padające na ścianę i tworzące fantastyczne wzory. W trakcie wykonywanych doświadczeń mogliśmy obserwować wiele innych ciekawych zjawisk związanych z wizualizacją dźwięku.
Zdjęcia dostępne w galerii
12.12.2017
Podczas lekcji informatyki dziewczęta z wielkim zaangażowaniem wykonały i wydrukowały kartki świąteczne, które wysłały do swoich rodziców i dziadków.
Zdjęcia dostępne w galerii
8.12.2017
W piątek, 8 grudnia, w ramach realizacji projektu „Ekologiczne działania - lawendowy raj zakładamy, ilość śmieci ograniczamy” byliśmy na wycieczce we Wrocławskim ZOO. W trakcie zajęć zwracaliśmy szczególną uwagę na przystosowania zwierząt do życia w różnych strefach klimatycznych i różnych ekosystemach. Poznaliśmy gatunki zagrożone wyginięciem i problemy związane z ich nielegalnym handlem. Dowiedzieliśmy się jaki wpływ na mieszkańców obszarów polarnych ma coraz intensywniejszą działalność człowieka prowadzącą często do nieodwracalnych zmian w środowisku. Największą radość sprawiło nam zwiedzanie Afrykarium i Pawilonu Małp Człekokształtnych.
Zdjęcia dostępne w galerii
23.11.2017
W czwartek 23 listopada już po raz 12 odbył się konkurs p.n. „Piosenką Turystyczną Żegnamy Sezon”. Organizatorem imprezy był Ośrodek Sportu i Rekreacji w Boguszowie – Gorcach we współpracy z Urzędem Miejskim Boguszowa – Gorc.
Nasze dziewczęta w konkursie zdobyły liczne nagrody i wyróżnienia.
W kategorii szkoły gimnazjalne – zespoły
Wyróżnienie – Kinga Lisowska, Paulina Szulc, Angelika Jugo
W kategorii szkoły gimnazjalne – soliści
III miejsce – Angelika Jugo
W kategorii szkoły średnie – soliści
II miejsce – Jolanta Iwaniuk
W kategorii szkoły średnie – zespoły
II miejsce – Sylwia Farat, Sandra Pihut, Angelika Jugo, Jolanta Iwaniuk
Zdjęcia dostępne w galerii
21.11.2017
W dniu 21 listopada grupa wychowanek placówki, będących uczestniczkami projektu pn. „Nowa Perspektywa – Lepszy Start”, współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 uczestniczyła w wycieczce do Wrocławia. Pierwszym punktem zwiedzania było Centrum Edukacji Ekologicznej Hydropolis, gdzie poprzez interaktywne instalacje, nowoczesne multimedia i makiety poznawały fascynujący świat wody z różnych perspektyw. Kolejnym punktem naszych wycieczek było Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu. Tu wychowanki mogły prześledzić rozwój poczty, urządzeń technologicznych i telekomunikacyjnych na przestrzeni wieków, zobaczyć wszystkie przedmioty związane z pocztą. Następnym ciekawym miejscem była Hala Stulecia we Wrocławiu, obiekt wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz Ogrody Doświadczeń Humanitarium. W Humanitarium odbyły się min. warsztaty edukacyjne poświęcone profilaktyce palenia papierosów. Wszystkie uczestniczki wycieczki otrzymały pamiątkowe certyfikaty potwierdzające udział w projekcie.
Zdjęcia dostępne w galerii
17.11.2017
17 listopada upamiętniliśmy Święto Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Uroczystość rozpoczęliśmy wspólnym odśpiewaniem narodowego hymnu. Gość spotkania, p. Pułkownik z grupy rekonstrukcyjnej, ubrany w epokowy mundur Księstwa Warszawskiego opowiedział o bohaterach i czynach związanych z zakończeniem 123- letniej niewoli. Za pomocą materiałów multimedialnych, przybliżył nam także realia odtwarzania czasów napoleońskich przez I Pułk Strzelców Konnych z Sobótki.
Po przeprowadzeniu konkursu wiedzy historycznej, w którym wszystkie klasy wypadły celująco, rozstrzygnięto również konkurs na plakat o ojczyźnie – prace Pauliny Szulc, Kingi Lisowskiej oraz Pauliny Bazan oceniono na I miejsca.
Na zakończenie, p. dyrektor Piotr Kaczmarzyk podzielił się refleksją na temat współczesnego patriotyzmu.
Zdjęcia dostępne w galerii