• 71 733 45 41
  • sekretariat@mow.sobotka.pl
  • Sobótka, ul. Słoneczna 31

Nabór do pracy

 

Dyrektor MOW w Sobótce ogłasza nabór na stanowisko:

wychowawcy w internacie z przygotowaniem pedagogicznym i ukończoną resocjalizacją, mile widziane pasje, umiejętności gry na instrumencie, umiejętności wokalne, artystyczne, aktorskie, turystyczne, sportowe itp..

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

  • CV z opisem przebiegu pracy zawodowej,
  • list motywacyjny,
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  • kopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej (świadectwa pracy, referencje, zaświadczenie o odbytych kursach i szkoleniach),
  • oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
  • oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem,

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:  28.07.2024

  • Kandydaci zakwalifikowani na podstawie analizy złożonych dokumentów zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Skip to content