• 71 733 45 41
  • sekretariat@mow.sobotka.pl
  • Sobótka, ul. Słoneczna 31
2023/2024
Dzień Niepodległości

Dzień Niepodległości

Dnia 10 listopada w Młodzieżowym OśrodkuWychowawczym odbyły się powiatowe obchody Święta Niepodległości. W związku z tym niezwykłym wydarzeniem gościliśmy Starostę Powiatu Wrocławskiego Romana Potockiego, Przewodniczącego Rady Powiatu Piotra Chmurzyńskiego, Członka Zarządu Rady Powiatu Wiesława Zająca, a także Annę Żygadło – Sekretarza Powiatu, Beatę Pierzchałę – Dyrektora Wydziału Organizacyjno – Prawnego, Agnieszkę Kosztyło – Pałys – Dyrektora Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, Aleksandrę Podgórską – Dyrektora WPS, Zbigniewa Kubiaka – Dyrektora PZS 3 w Sobótce, Katarzynę Janiczak – Dyrektora Wydziału Obsługi, Huberta Kurdziela – Dyrektora OSWIRPW, Arletę Szmigielską – Dyrektora PCPR, Magdalenę Kuźnicką – Wicedyrektora PCPR, Alonę Shubynets – tłumacza, Dominika Szwedowskiego – pomysłodawcę i inicjatora powstania pomnika rotmistrza Witolda Pileckiego, Joannę Brodowską – Wicedyrektora

Wydziału Organizacyjno – Prawnego oraz władze Rejonu Sarneńskiego: Rusłanę Sawczuk, Oleksandra Kochana i Jaroslawa Jakowczuka. Wychowanki Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego zaprezentowały montaż słowno – muzyczny zatytułowany Pociąg do niepodległości, a następnie uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół Nr 3 w Sobótce wystąpili ze swoim programem artystycznym. Uroczystość zakończył występ popularnego rapera Romana Bosskiego.

Skip to content