• 71 733 45 41
 • sekretariat@mow.sobotka.pl
 • Sobótka, ul. Słoneczna 31
2023/2024
IX Rekreacyjny Bieg „RODZIC I JA”

IX Rekreacyjny Bieg „RODZIC I JA”

 • Regulamin
  IX Rekreacyjnego Biegu „RODZIC I JA”
  Sobotka, 15 IX 2023
 • I. Organizatorzy:
  Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Sobótce
  Klub Biegacza Sobótka
  II. Współpraca:
  Dom Turysty „Pod Wieżycą” w Sobótce, Przychodnia Rodzinna „Kajderowicz i Biliński”, Drukarnia ANTEX, Foto Video Sobótka, Sady Ślężańskie, Piekarnia – Cukiernia Bąkowski, LGD „Ślężanie”, Sobócki Klub Karate Kyokushin, Centrum Rozwoju Artystycznego – Artysta Sobotka, SP w Świątnikach, ZUK Hadlux Sp. z o.o., Nadleśnictwo Miękinia, Ślężuś – gabinet terapeutyczny, Posterunek Policji w Sobótce, ŚOSiR.
  III. Cele:
  Popularyzacja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród dzieci.
  Promowanie rodzinnego, aktywnego spędzania czasu wolnego z wykorzystaniem walorów przyrodniczych Masywu Ślęży.
  Propagowanie idei wolontariatu, kształtowanie postaw prospołecznych.
  IV. Termin i miejsce:
  15 IX 2023 w okolicy Domu Turysty „Pod Wieżycą” w Sobótce. Start godz.17:00
  Zapisy w biurze zawodów – Dom Turysty „Pod Wieżycą”, ul. Armii Krajowej 13 w Sobotce, w dniu biegu w godzinach 14:30 –17:00.
  V. Trasa biegu:
  Ścieżki leśne Ślężańskiego Parku Krajobrazowego. Start i meta w okolicy Domu Turysty „Pod Wieżycą” ul. Armii Krajowej 13 w Sobótce.
  VI. Uczestnictwo:
  Udział w biegu jest bezpłatny. W biegu może wziąć udział 300 osób. Uczestnikiem zawodów może zostać każde dziecko z rocznika od 2020 do 2013. Wymagane jest podpisanie zgody rodzica lub opiekuna prawnego, w obecności pracownika Biura Zawodów oraz legitymacja szkolna. Za badania lekarskie uczestników biegu, stan zdrowia oraz przygotowanie fizyczne odpowiedzialni są rodzice, opiekunowie prawni w zależności od tego, kto podpisuje zgodę na uczestnictwo zawodnika. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas biegu. Organizator nie ubezpiecza zawodników indywidualnie i nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki. Jest to typowy rodzinny bieg rekreacyjny bez nagradzania zwycięzców, bez pomiaru czasu.
  VII. Program imprezy:
  14:30 – rozpoczęcie zapisów, wydawanie numerów startowych;
  16:30 – pokazy karate Sobóckiego Klubu Karate Kyokushin;
  16:40 – pokazy tańca w wykonaniu dzieci z Centrum Rozwoju Artystycznego w Sobotce;
  16:50 – rozgrzewka przed biegiem
  17:00 – biegi przedszkolaków w asyście opiekunów i wolontariuszy

✓ rocznik 2020 – 60 m,
✓ rocznik 2019 i 2018 – 100 m,
✓ rocznik 2017 – 200 m;
17:50 – biegi uczniów szkół podstawowych kl. I – II;
✓ rocznik 2016 i 2015 – 500 m;
18:15 – biegi uczniów szkół podstawowych kl. III – IV.
✓ rocznik 2014 i 2013 – 800 m.
Zastrzegamy, że godzina startu każdego z biegu może ulec zmianie.
VIII. Nagrody:
Pamiątkowe medale dla 300 uczestników biegu.
IX. Pozostałe ustalenia:
Biegi odbędą się bez względu na pogodę i stan nawierzchni na trasie biegu. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie zawodów i regulaminie. Interpretacja regulaminu należy tylko i wyłącznie do Organizatorów i Dyrektora Biegu. Linki do zdjęć z biegu będą opublikowane w ciągu 72 godzin po jego zakończeniu na stronie www.kbsobotka.pl i www.mow.sobotka.pl

Dyrektor Biegu:
Iwona Stankiewicz

Dane kontaktowe:
Dyrektor Biegu
Iwona Stankiewicz
GSM: 660 729 573 (po godz. 16:00)
e-mail: iwoams@interia.pl
Zastępcy Dyrektora Biegu:
Przemysław Demków
GSM: 501 344 885 (po godz. 16:00)
Antoni Stankiewicz
GSM: 602 251 430 (po godz. 16:00)
Kierownik Biura Zawodów
Anna Puchała
GSM: 609 766 850 (po godz. 16:00)

Skip to content