• 71 733 45 41
  • sekretariat@mow.sobotka.pl
  • Sobótka, ul. Słoneczna 31
2023/2024
Szlakiem Źródeł Masywu Ślęży

Szlakiem Źródeł Masywu Ślęży

Naszymi przewodnikami po szlaku „Źródła Masywu Ślęży” byli pracownicy DZPK we Wrocławiu. Duża liczba źródeł Masywu Ślęży (ok. 90) wynika głównie ze specyficznego mikroklimatu. Znaczne wywyższenie Masywu Ślęży powoduje intensywniejsze zbieranie się chmur deszczowych oraz mgieł, a tym samym ilości opadów atmosferycznych. Większość ślężańskich źródeł ma charakter źródła szczelinowego, które wypływa spomiędzy szczelin litych skał pod wpływem grawitacji lub ciśnienia hydrostatycznego. Duża część z nich to źródła i cieki okresowe. Największe wrażenie zrobiło na nas Źródło Joanny.

Skip to content