• 71 733 45 41
  • sekretariat@mow.sobotka.pl
  • Sobótka, ul. Słoneczna 31
2022/2023
Wycieczka do Doliny Baryczy

Wycieczka do Doliny Baryczy

W ramach realizacji projektu przyrodniczego „Woda źródłem życia” pojechaliśmy do Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy”. W Centrum Bioróżnorodności w Miliczu zapoznaliśmy się z walorami przyrodniczo – kulturowymi parku, poznaliśmy florę i faunę tych unikatowych w skali kraju i Europy obszarów wodno-błotnych. Wędrując ścieżką przyrodniczą wokół zalewu milickiego mieliśmy okazję liczne urządzenia hydrologiczne, budzące się do życia rośliny wodne i szuwarowe oraz liczne gatunki płazów i ptaków wodnobłotnych.

Skip to content