• 71 733 45 41
  • sekretariat@mow.sobotka.pl
  • Sobótka, ul. Słoneczna 31
2020/2021
Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

W dniu 25 czerwca 2021 r. obchodziliśmy uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021. Gościem honorowym był Pan Starosta Roman Potocki. Rok pandemiczny 2020/2021 zakończyliśmy licznymi sukcesami. 5 uczennic otrzymało świadectwa z wyróżnieniem, tzw. „czerwony pasek”, 13 wychowanek otrzymało nagrody książkowe za bardzo dobre zachowanie i dobre wyniki w nauce. Dyplomy za cały rok aktywnej pracy w kołach artystycznych otrzymało 21 dziewcząt. Zespół artystyczny zdobył również „Złote Kowadło” w Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów Artystycznych w Kuźni Raciborskiej. Wszystkie 44 wychowanki otrzymały promocję do następnej klasy: 16 uczennic ukończyło klasę VIII, 8 wychowanek ukończyło Branżową Szkołę I stopnia. Uczennice Szkoły Branżowej przystąpiły także do egzaminu zawodowego w nowej formule 2019 r. Pomimo trudności związanych z sytuacją Covid-19, miniony rok szkolny był bardzo udany i uwieńczony wieloma sukcesami naszych wychowanek. Świadectwa, nagrody i wyróżnienia wręczyła uczennicom Pani Dyrektor Bożena Ungurian.

Pani Dyrektor podziękowała wszystkim pracownikom pedagogicznym i niepedagogicznym za dobrą współpracę i rzetelną pracę, wychowankom – za ich aktywny wkład w swoje sukcesy wychowawcze i edukacyjne, Panu Staroście – za pomoc i współpracę oraz Dyrektorowi Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Pani Agnieszce Kosztyło – Pałys.

Skip to content