Młodzieżowy ośrodek wychowawczy w Sobótce

28.04.2017
Dnia 28 kwietnia odbyła się XI edycja Konkursu Krawieckiego, w którym wzięły udział wychowanki z naszego ośrodka oraz uczennice ze szkoły w Dzierżoniowie.
Zdjęcia dostępne w galerii.
25.04.2017
Wycieczka do Hadluxu
Zdjęcia dostępne w galerii.
08.04.2017
Jarmark Wielkanocny
Zdjęcia dostępne w galerii.
04.04.2017
We wtorek, 4 kwietnia, dziewczęta uczestniczyły w spotkaniu z Mariuszem Kędzierskim - świdniczaninem, rocznik 1992. Bezręki artysta rysujący w nurcie foto-realizmu i mówca motywacyjny. Niepełnosprawność nie przeszkadza mu w rozwijaniu się i osiąganiu sukcesów. W 2013 roku w Wiedniu zdobył 2 miejsce w konkursie na artystę roku, w 2015 roku zdobył nagrodę publiczności w plebiscycie Człowiek Bez Barier. W styczniu 2017 r. prezentował swoje prace w Muzeum Ślężańskim. Dziewczęta miały okazję zobaczenia i wysłuchania tego niezwykle ciekawego człowieka. Niech będzie On inspiracją dla każdego z nas w walce o dobrą przyszłość.
Zdjęcia dostępne w galerii.
30.03.2017
W dni 30 marca wychowanki naszego ośrodka brały udział w III Dolnośląskim Turnieju Tenisa Stołowego Placówek Resocjalizacyjnych w Wałbrzychu. Nasza drużyna w składzie: Zuzanna Adamska, Klaudia Rzeppa, Magdalena Piegza zdobyły I miejsce w grze zespołowej. W grze indywidualnej II miejsce zajęła Zuzanna, a III miejsce Klaudia.
Zdjęcia dostępne w galerii.
28.04.2017
Zakończenie projektu o segregacji śmieci.
Zdjęcia dostępne w galerii.
19-21.04.2017
W dniach 19-21 uczennice klasy III gimnazjum zdawały egzamin gimnazjalny przebiegający w trzech etapach:
I dzień: test pisemny z języka polskiego, historii i WOS-u;
II dzień: test pisemny z matematyki, fizyki, chemii i geografii;
III dzień: testy językowe, z języka angielskiego w zakresie podstawowym i rozszerzonym.
Uczennice bardzo poważnie podeszły do swego obowiązku, co znalazło swój wyraz w ich zaangażowanej postawie i odpowiednim stroju. Egzaminy przebiegły bez zakłóceń, wychowanki optymistycznie oceniają poniesione wysiłki, pozostaje nam oczekiwać na wyniki z OKE we Wrocławiu.
Zdjęcia dostępne w galerii.
Kwiecień 2017
Na zajęciach plastycznych dziewczęta wykonały stroiki i palmy świąteczne.
Zdjęcia dostępne w galerii.
1 i 7.04.2017
W dniach 1 i 7 kwietnia dwie sześcioosobowe grupy wychowanek placówki, będących uczestniczkami projektu pn. „Nowa Perspektywa – Lepszy Start”, współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 uczestniczyły w wycieczkach do Wrocławia. Pierwszym punktem zwiedzania było Centrum Edukacji Ekologicznej Hydropolis, gdzie poprzez interaktywne instalacje, nowoczesne multimedia i makiety poznawały fascynujący świat wody z różnych perspektyw. Możliwość obejrzenia ciekawych modeli, dotknięcia i sprawdzenia różnych przedmiotów związanych bezpośrednio z wodą była cenną i ciekawą lekcją dla naszych wychowanek.
Kolejnym punktem naszych wycieczek było Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu. Tu wychowanki mogły prześledzić rozwój poczty, urządzeń technologicznych i telekomunikacyjnych na przestrzeni wieków, zobaczyć wszystkie przedmioty związane z pocztą.
Następnym ciekawym miejscem była Hala Stulecia we Wrocławiu, obiekt wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Po zwiedzaniu Hali Stulecia wychowanki udały się na obiad do wrocławskich Pawłowic, a następnie odwiedziły Ogrody Doświadczeń Humanitarium. Tam animator zapoznał wychowanki z wystawą poświęconą energii odnawialnej. Dzięki interaktywnym urządzeniom, eksponatom, ciekawym eksperymentom, które uczyły i bawiły, mogły zapoznać się z różnymi rodzajami energii, ich źródłem, możliwościami wykorzystania w codziennym życiu, a także ich wpływem na środowisko naturalne. W Humanitarium odbyły się także warsztaty edukacyjne poświęcone profilaktyce palenia papierosów. Wszystkie uczestniczki wycieczek otrzymały pamiątkowe certyfikaty potwierdzające udział w projekcie.
Zdjęcia dostępne w galerii.
23.03.2017
23 marca w naszej placówce odbyła się Wyjazdowa Sesja Rady Powiatu. Gościliśmy w tym dniu m. in. Starostę Powiatu Wrocławskiego, p. Romana Potockiego, Dyrektor Wydziału Edukacji, p. Agnieszkę Kosztyło-Pałys, Skarbnik Starostwa - p.Małgorzatę Dreiseitel-Cieślik oraz przedstawicieli Radnych w Radzie Powiatu, m.in. przewodniczącego Komisji Budżetu i Mienia - p. Mariusza Konopkę oraz przewodniczącą Komisji Edukacji, Kultury i Sportu - p. Lidię Reps. Nasze podopieczne przygotowały dla gości program artystyczny oraz upiekły tort.
Zdjęcia dostępne w galerii.