• 71 733 45 41
  • sekretariat@mow.sobotka.pl
  • Sobótka, ul. Słoneczna 31

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023


Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września (czwartek) 2022 r. 

 

Dzień wolny od zajęć szkolnych 31 października (poniedziałek) 2022 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2022 r.
 Ferie zimowe 30 stycznia – 12 lutego 2023 r.

województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie; 

23 stycznia – 5 lutego 2023 r.

województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie. ;

13 – 26 lutego 2023 r.

województwa: DOLNOŚLĄSKIE, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie; 

16 – 29 stycznia 2023 r.

województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie.;

Wiosenna przerwa świąteczna


Dzień wolny od zajęć szkolnych

6 kwietnia (czwartek) – 11 kwietnia (wtorek) 2023 r


2 maja (wtorek) 2023 r.

  Egzamin ósmoklasisty

  Trzy dni wolne od zajęć szkolnych

 


  Termin dodatkowy egzaminu ósmoklasisty

 


Wyniki egzaminu


Zaświadczenie o wynikach egzaminu

język polski – 23 maja 2023 r. godz. 9:00 (wtorek)

matematyka – 24 maja 2023 r. godz. 9:00 (środa)

język obcy nowożytny – 25 maja 2023 r. godz. 9:00 (czwartek)


język polski – 23 maja 2023 r. godz. 9:00 (wtorek)

matematyka – 24 maja 2023 r. godz. 9:00 (środa)

język obcy nowożytny – 25 maja 2023 r. godz. 9:00


3 lipca 2023 r.


6 lipca 2023 r.

  Egzamin teoretyczny Szkoły Branżowej

  Dwa dni wolne od zajęć szkolnych

Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 23 czerwca 2023 r. (piątek)
Ferie letnie 24 czerwca – 31 sierpnia 2023 r.

 

Skip to content