• 71 733 45 41
  • sekretariat@mow.sobotka.pl
  • Sobótka, ul. Słoneczna 31
2023/2024
Bieg Rodzic i Ja – Regulamin

Bieg Rodzic i Ja – Regulamin

Regulamin

X Rekreacyjnego Biegu „RODZIC I JA”

Sobótka, 17 V 2024

I. Organizatorzy:

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Sobótce

Klub Biegacza Sobótka

II. Współpraca:

ŚOSiR, Dom Turysty „Pod Wieżycą” w Sobótce, Przychodnia Rodzinna „Kajderowicz i Biliński”,  Drukarnia ANTEX,  Foto Video Sobótka, UMiG Sobótka, Piekarnia – Cukiernia Bąkowski, ZSP w Świątnikach, ZUK Hadlux Sp. z o.o., Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Miękinia, Ślężuś – gabinet terapeutyczny, Fundacja Aktywni Ślężanie, LGD „Ślężanie”, Sobócki Klub Karate Kyokushin, Centrum Rozwoju Artystycznego – Artysta Sobótka, Posterunek Policji w Sobótce.

III. Cele:

Popularyzacja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród dzieci.

Promowanie rodzinnego, aktywnego spędzania czasu wolnego z wykorzystaniem walorów przyrodniczych Masywu Ślęży.

Integracja międzypokoleniowa.

Propagowanie idei wolontariatu, kształtowanie postaw prospołecznych.

IV. Termin i miejsce:

 17 V 2024w okolicy Domu Turysty  „Pod Wieżycą” w Sobótce.  Start godz.1700

 Zapisy w biurze zawodów – Dom Turysty „Pod Wieżycą”, ul. Armii Krajowej 13 w Sobotce, w dniu biegu w godzinach1430–1700.

V. Trasa biegu:

Ścieżki leśne Ślężańskiego Parku Krajobrazowego. Start i meta wokolicy Domu Turysty  „Pod Wieżycą” ul. Armii Krajowej 13 w Sobótce. 

VI. Uczestnictwo:

Udział w biegu jest bezpłatny. W biegu może wziąć udział 300 osób. Uczestnikiem zawodów może zostać każde dziecko z rocznika od 2021 do 2014. Wymagane jest podpisanie zgody rodzica lub opiekuna prawnego, w obecności pracownika Biura Zawodów oraz legitymacja szkolna. Za badania lekarskie uczestników biegu, stan zdrowia oraz przygotowanie fizyczne odpowiedzialni są rodzice, opiekunowie prawni w zależności od tego, kto podpisuje zgodę na uczestnictwo zawodnika. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas biegu. Organizator nie ubezpiecza zawodników indywidualnie i nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki. Jest to typowy rodzinny bieg rekreacyjny bez nagradzania zwycięzców, bez pomiaru czasu.

VII. Program imprezy:

1430 – rozpoczęcie zapisów, wydawanie numerów startowych;

1630 – pokazy karate Sobóckiego Klubu Karate Kyokushin;

1640 – pokazy tańca w wykonaniu dzieci  z Centrum Rozwoju Artystycznego w Sobotce;

1650 – rozgrzewka przed biegiem

1700 – biegi przedszkolaków w asyście opiekunów i wolontariuszy

  • rocznik 2021 – 60 m,
  • rocznik 2020  i 2019  – 100 m,
  • rocznik 2018 – 200 m;

17 50 –  biegi uczniów szkół podstawowych kl. I – II;

  • rocznik 2017 i 2016 – ok. 500 m;

1815–  biegi uczniów szkół podstawowych kl. III–IV.

  • rocznik 2015 i 2014 – ok. 700 m;

18 30 –  bieg pełnoletnich opiekunów dzieci.

Zastrzegamy, że godzina startu każdego z biegu może ulec zmianie.

VIII. Nagrody:

Pamiątkowe medale X Rekreacyjnego Biegu „RODZIC I JA”dla 300 najmłodszych uczestników biegu. Dla pozostałych uczestników biegu medale z poprzednich edycji biegu.

IX. Pozostałe ustalenia:

 Biegi odbędą się bez względu na pogodę i stan nawierzchni na trasie biegu. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie zawodów i regulaminie. Interpretacja regulaminu należy tylko i wyłącznie do Organizatorów i Dyrektorów Biegu. Linki do zdjęć z biegu będą opublikowane w ciągu 72 godzin po jego zakończeniu na stronie www.kbsobotka.pl i www.mow.sobotka.pl

Dyrektor Biegu:

Iwona Stankiewicz

Dane kontaktowe:

Dyrektor Biegu

Iwona Stankiewicz

GSM: 660 729 573 (po godz. 1600)

e-mail: iwoams@interia.pl

Zastępcy Dyrektora Biegu:

Przemysław Demków

GSM: 501 344 885 (po godz. 1600)

Antoni Stankiewicz

GSM: 602 251 430 (po godz. 1600)

Kierownik Biura Zawodów

Anna Puchała

GSM: 609 766 850 (po godz. 1600)

Skip to content