• 71 733 45 41
  • sekretariat@mow.sobotka.pl
  • Sobótka, ul. Słoneczna 31
2022/2023
Warsztaty ekologiczne

Warsztaty ekologiczne

W poniedziałek 3 października braliśmy udział w kolejnej edycji warsztatów ekologicznych organizowanych przez Starostwo Powiatowe we Wrocławiu i DZPK. Tym razem warsztaty odbyły się w Ślężańskim Parku Krajobrazowym. W ramach zajęć terenowych zapoznaliśmy się z historią rezerwatu obejmującego wczesnośredniowieczny zespół osadniczy Ślężan, składający się z cmentarzyska kurhanowego i grodziska w Będkowicach oraz atrakcjami przyrodniczo – turystycznymi malowniczo położonej wsi Sulistrowiczki. Po ciepłym posiłku, w ramach warsztatów stacjonarnych wysłuchaliśmy ciekawego wykładu na temat życia ssaków występujących w Masywie Ślęży. Dziękujemy naszym przewodnikom, pracownikom DZPK we Wrocławiu za wzbogacenie naszej wiedzy przyrodniczej oraz Starostwu P

owiatowemu we Wrocławiu  za poczęstunek i upominki.

Skip to content