BIP - mow.sobotka.pl

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Sobótce

Menu przedmiotowe

Nazwa
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
Ulica
Słoneczna 31
Kod
55-050
Miejscowość
Sobótka
Telefon
71 733 45 41
Fax
71 733 45 40; 71 390 38 17
Strona www
Opis
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Sobótce jest placówką resocjalizacyjną dla 60 dziewcząt w wieku 13 - 18 lat, w normie intelektualnej.

Organem prowadzącym jest Rada Powiatu Wrocławskiego.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Dolnośląski Kurator Oświaty.

W skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego wchodzi:
1. Szkoła Podstawowa z klasami dotychczasowego gimnazjum
2. Szkoła Branżowa
3. Internat
Redakcja
Mariola Prendecka
Ostatnia zmiana
27.11.2017 19:05